Sök
Stäng denna sökruta.

Försvarshögskolans nya chefsordning godkänd 

Universitetskanslersämbetet är nöjd med de ändringar som Försvarshögskolan genomfört efter kritiken om bristande vetenskaplig kompetens bland chefer. Dock med en brasklapp om att rektorns och styrelsens arbetsordningar måste harmoniseras.

Linda Sundgren
TT
Vid årsskiftet genomförde Försvarshögskolan en ny arbetsordning med disputerade militärer eller akademiker på de aktuella befattningarna, och Universitetskanslerämbetet meddelar nu att man är tillfreds med högskolans åtgärder.

Under 2021 anmälde en grupp professorer vid Försvarshögskolan, FHS, till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, att militära chefer utan forskarbehörighet fattar beslut i vetenskapliga frågor på högskolan.

UKÄ slog fast att FHS är skyldig att följa högskolelagen om vetenskaplig kompetens och uppmanade till åtgärder. Vid årsskiftet genomförde Försvarshögskolan en ny arbetsordning med disputerade militärer eller akademiker på de aktuella befattningarna, och den 7 februari meddelade UKÄ att man är tillfreds med högskolans åtgärder.

Men även om ärendet därmed är avslutat uppmanas Försvarshögskolan att göra ytterligare en korrigering. Det handlar om en skrivning hos FHS som ger rektorn valfrihet att bestämma om programchefen ska vara programansvarig eller inte. Den valfriheten finns inte i styrelsens bestämmelse, trots att den är överordnad rektorns arbetsordning. 

» Vi kommer inte att göra någon uppföljning för att kontrollera att det genomförs. Vi förutsätter att de gör det ändå. «

– Den här ändringen måste de göra så snart som möjligt. Men vi kommer inte att göra någon uppföljning för att kontrollera att det genomförs. Vi förutsätter att de gör det ändå, säger Carl Braunerhielm, verksjurist vid UKÄ. 

Att Försvarshögskolan gett den tyngsta militära institutionen, Krigsvetenskap och militärhistoria, dispens från kravet på forskarbehörig chef i ytterligare två år, är inget som UKÄ har tagit ställning till. 

– Jag kände inte till att det var så, men jag förutsätter att FHS har löst det genom att ändra i ordningen för beslutsfattandet, säger Carl Braunerhielm.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet