Sök
Stäng denna sökruta.

»Förbundet utbildar och stöttar alla skyddsombud«

Cecilia Gustafsson
Martin Sachs

Hallå där Martin Sachs! Du är ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Officersförbundet. Hur arbetar förbundet med de här frågorna?

Officersförbundet arbetar med arbetsmiljöfrågor på många olika sätt. Vi ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) som är en förhandlingsorganisation indelat i sju förbundsområden som förhandlar fram avtal med arbetsgivare centralt och lokalt. Vi ingår i OFR:s arbetsmiljögrupp som ser över om det finns arbetsmiljöaspekter som bör tas hänsyn till i samband med att avtal förhandlas. Förbundets fackliga centralorganisation är Saco och vi sitter med i Saco:s arbetsmiljönätverk. Där utbyter vi erfarenheter och är en remissinstans för bland annat Arbetsmiljöverket. Just nu arbetar vi exempelvis med att se över föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Förbundet har också en nära relation till skyddsorganisationen. Det ska finnas skyddsombud på alla arbetsplatser och förband och ett centralt skyddsombud för Försvarsmakten, samt skyddsombud för varje försvarsgren. Förbundet är med och utbildar och stöttar alla skyddsombud som är knutna till oss och tillsammans med de andra fackförbunden i Försvarsmakten är vi med i en arbetsgrupp som utser det centrala skyddsombuden. Officersförbundet har tre arbetsmiljökurser: en introduktionskurs som tar ett helhetsgrepp, en fördjupningskurs med specifikt fokus på OSA och en tredje kurs som också är en introduktion, men som riktar sig till chefer. Vi har också partsgemensamma skyddsombudsutbildningar.  

Om man som vanlig medlem är intresserad av de här frågorna, vad ska man göra då?

– Bli skyddsombud eller förtroendevald och gå förbundets arbetsmiljökurser! Om man vill läsa mer och få en helhetsbild skulle jag rekommendera att man läser tre saker: arbetsmiljölagen på Arbetsmiljöverkets webbplats: Försvarsmaktens arbetsmiljöpolicy som finns i Försvarsmaktens strategiska inriktning: och sitt förbands arbetsmiljöpolicy eller handlingsplan för arbetsmiljö. 

Varför ska man intressera sig för arbetsmiljöfrågor?

– Vi tillbringar så otroligt mycket tid på jobbet så att det är väldigt viktigt att man har en bra och hållbar arbetsmiljö. Att bli skyddsombud ger bra verktyg att påverka både sin egen och kollegornas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet