Fler ska kunna jobba hemifrån

Fram till 1 juli 2021 ska så många anställda som möjligt på landets myndigheter arbeta hemifrån med anledning av covid-19. Gränssättande för distansarbete i Försvarsmakten är fortsatt tillgången på säkra arbetsstationer, men fler kryptoenheter har nu anskaffats.

Försvarsmakten anskaffar 2 500 kryptoapparater, som tillsammans med Försvarsmaktens standarddatorer i bärbar version, möjliggör för hemarbete.

I december beslutade regeringen och Folkhälsomyndigheten om skärpta restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19. Regeringen uppdaterade i samband med detta också riktlinjerna för hemarbete på myndigheter. I beslutet som gick ut innan jul står det att statliga myndigheter omedelbart skulle vidta alla nödvändiga åtgärder för att så många som möjligt ska arbeta hemifrån. Under perioden 22 december till 24 januari skulle myndigheterna dessutom säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro var nödvändig för att kunna bedriva verksamhet befann sig på arbetsplatsen.

– All personal som inte oundgängligen behövs har skickats hem för att arbetat hemifrån eller vistas hemma. Det har vidtagits åtgärder och vi ser att väsentligt fler arbetar hemifrån än vad det var före jul, samtidigt som vi givetvis ser till att kunna lösa Försvarsmaktens kärnverksamhet och uppgifter, säger överste Peter Öberg på Ledningsstabens inriktningsavdelning.

» All personal som inte oundgängligen behövs har skickats hem för att arbetat hemifrån. «

Han är chef för den arbetsgrupp på Högkvarteret som är ansvarig för Försvarsmaktens aktiviteter som är kopplade till covid-19. 

Myndigheterna har också fått i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att fram till den 1 juli möjliggöra att så många medarbetare som möjligt kan arbeta hemifrån. Med anledning av detta fattade Försvarsmakten innan jul beslut om att anskaffa ännu fler kryptoapparater som gör att medarbetarna med sin vanliga bärbara dator kan hantera viss information som normalt inte är tillgänglig utanför arbetsplatsen.

Totalt rör det sig om närmare 2.500 kryptoenheter av typen FM AP-Krypto, som tillsammans med Försvarsmaktens standarddatorer i bärbar version, ger säkra kommunikationsmöjligheter.

– De nya kryptoenheterna levereras under januari och februari och kommer att delas ut enligt en fördelningslista. Det har också gjorts en del andra investeringar, som anskaffning av fler mobiltelefoner med krypto. En stor utmaning är att mycket av det vi hanterar omfattas av sekretess. Vi måste hålla en hög säkerhet i våra system. Med FM AP-Krypto kommer anställda att kunna arbeta och även komma åt bland annat interna dokument, Prio och Emilia hemifrån.  

Peter Öberg
Överste Peter Öberg

Borde inte Försvarsmakten redan ha vidtagit fler åtgärder för att möjliggöra hemarbete vid det här laget? 

– Det är en avvägning mellan sekretess och flexibilitet att kunna välja arbetsplats. Det är en svår hantering och avvägning, som innebär vissa utmaningar. Sedan ska man komma ihåg att mycket av vårt arbete inte är ensamarbete. En stor andel av Försvarsmaktens medarbetare har inte heller möjlighet att arbeta från hemmet. Det gäller inte minst vid utbildningen av värnpliktiga och stående förband samt på våra fartyg och i våra ledningscentraler, säger Peter Öberg.

Omfattningen på hemarbete bland Försvarsmaktens anställda varierar utifrån verksamhetens krav och individens arbetsuppgifter, liksom tillgång på utrustning som arbetsstationer och säkra system. Möjligheterna till säkra videomöten och telefonkonferenser istället för fysiska möten är fortsatt begränsade.

– Vi har tittat på att öka andelen säkra videokonferenslösningar, men det ligger fortsatt under beredning. Det handlar om stora investeringar och volymer, samtidigt som säkerhetsproblem och utmaningarna kopplade till detta är fortsatt stora att hantera.

Försvarsmakten har utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer gett ut egna riktlinjer till medarbetarna. I början av februari kommer en ny order, berättar Peter Öberg. 

– Vi överser nu den tidigare FM-ordern med åtgärder med anledning av covid-19, och som har styrt vår verksamhet, med den kompletterande ordern som kom innan jul. Vi ska foga samman dessa i en ny order som tar sikte på hela 2021 och ersätter de tidigare versionerna.

Fakta
Försvarsmaktens stöd till samhället

• Försvarsmakten stödjer med att transportera intensivvårdspatienter med transportflygplanet Hercules och helikopter 16.
• Socialstyrelsens krisledning får fortsatt stöd i form av stabspersonal.
• Region Uppsala, Blekinge, Skåne och Västra Götalandsregionen får stöd i form av ambulanser och förare.
• Försvarsmakten stödjer Folkhälsomyndigheten med nationell provtagning.
Källa: Försvarsmakten

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

  Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

  Försvarets materielverk ska fördubbla sin omsättning under kommande år och hundratals tjänster ska tillsättas, däribland 160 militära befattningar. Men konkurrensen om officerskompetensen är hård och en dialog förs med Försvarsmakten om hur bemanningen ska lösas.

  I dag är 60 YAM-befattningar på FMV vakanta. Samtidigt kan behovet av militär kompetens komma att öka ytterligare de närmaste åren.

  Den pågående upprustningen ökar trycket på flera företag, organisationer och myndigheter, däribland Försvarets materielverk, FMV. Med regeringens inriktning ska myndigheten fördubbla sin omsättning under de kommande åren och antalet medarbetare ska öka med 680 årsarbetskrafter, vilket bedöms motsvara cirka 900 personer.

  – Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. Vi kommer nog inte att nå riktigt ända fram, men väldigt nära. Sedan ska vi växa med ytterligare ungefär 600 personer de kommande fyra åren, säger Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör på FMV.

  Av de planerade rekryteringarna behövs cirka 160 personer med militär kompetens på FMV, så kallade YAM-befattningar. YAM står för yrkesofficer vid annan myndighet och innebär att officerare lånas ut av Försvarsmakten till en civil myndighet under viss tid. Men tillgången på militär kompetens är begränsad och ännu har man inte lyckats bemanna upp alla YAM-rader.

  » Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. «

  – Vi har haft ett behov av 160 YAM-befattningar sedan jag började på FMV för ett drygt år sedan, men vi har inte lyckats bemanna fler än 100 av dem. Det är också möjligt att vi kommer att identifiera ytterligare behov av YAM-befattningar under kommande år, säger Ylva Navér. 

  Det händer att officerare på eget initiativ ansöker till lediga tjänster på FMV, utanför YAM-systemet. Hur många personer det rör sig om finns inga siffror på, men diskussioner har inletts med Försvarsmakten om hur det ska hanteras.

  – Vi ska inte välja bort någon därför att de kommer från Försvarsmakten utan bara ta hänsyn till vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten, och ibland är det en officer, säger Ylva Navér.

  En växande personalstyrka kräver också utökade arbetsytor. FMV har förhyrt lokaler runt om i Stockholm utanför Tre vapen och våren 2024 ska en ny paviljong med 130 arbetsplatser vara inflyttningsklar på Värtavägen. Men FMV rekryterar inte bara till Stockholm utan också till verksamhetsorter ute i landet. Bland annat sker en omfattande tillväxt inom Test och evaluering, som i år ska utökas med dryg 100 befattningar. Test och evaluering har verksamhet i Vidsel, Härnösand, Linköping, Karlsborg/Skövde, Älvdalen, Enköping och Karlskrona.

  Dela artikel:

  Facebook
  Twitter
  E-post

  I november 2021 meddelade Försvarsmakten att det nya skyddsglasögonsystemet snart skulle komma. Detta efter att Försvarets materielverk upphandlat nya skyddsglasögon. Men de har sedan dess legat hos Försvarsmaktens centrallager.

  – Det stämmer att vi har fått leverans av skyddsglasögon, men vi kunde inte bekräfta att de klarade laser. Det vore en allvarlig kvalitetsbrist ur ett säkerhetsperspektiv, därför har vi hållit kvar dem på centrallagret i väntan på att reda ut den här frågan, säger Försvarsmaktens logistikchef brigadgeneral Claes Isoz.

  Nu är frågan utredd, testerna har visat att glasögonen klarar laser och leveranser kommer att ske till förbanden i närtid.

  Det nya kroppsskyddet 23 D, som är specialanpassat för kvinnor, skulle ha levererats till förbanden innan midsommar i år.  

  – Nu blev det inte så. Det beror på att vi även där haft utmaningar med den tekniska dokumentationen. Kroppsskydden är väldigt dyra och vi behövde tillse att verksamheten skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt när det gäller förvaring, underhåll och användning. Brukarutbildningen är planerad till vecka 40, sedan ska de direkt ut, säger Isoz. 

  Dela artikel:

  Facebook
  Twitter
  E-post

  En 21-årig soldat omkom efter att ha blivit påkörd av en tankbil på Blekinge flygflottilj, F 17, den 17 augusti. Olyckan utreds nu som ett arbetsmiljöbrott.

  Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att utreda olyckan på Blekinge flygflottilj där en 21-årig soldat omkom.

  Enligt SVT nyheter kom larmet om olyckan inne på flygflottiljen i Ronneby vid elvatiden på förmiddagen. En soldat hade blivit påkörd och förts till sjukhus där han senare avled. Dagen efter olyckan hölls en presskonferens. Där framkom bland annat att den omkomne befunnit sig framför fordonet när olyckan skedde. 

  – Det är med stor sorg och tungt hjärta vi bjudit in i dag. Det jag kan säga är att den förolyckade blev påkörd av en tankbil under ett rutinarbete inne på området. Trots omedelbara livräddande insatser gick hans liv inte att rädda, sa flottiljchef överste Anders Jönsson, enligt SVT nyheter.

  Händelsen utreds nu som ett arbetsmiljöbrott. Förundersökningsledare är kammaråklagare Jan Olin vid Nationella åklagaravdelningen i Malmö. 

  – Alla dödsolyckor i arbetet utreds som arbetsmiljöbrott och vi undersöker om den som är ansvarig för arbetsmiljön på något sätt har brustit i sina åtaganden. Om utredningen går hela vägen till åtal kan det ta ett till två år, men om så blir fallet kan jag inte svara på, säger Jan Olin till Officerstidningen. 

  Dela artikel:

  Facebook
  Twitter
  E-post