Sök
Stäng denna sökruta.

Fler ska kunna jobba hemifrån

Fram till 1 juli 2021 ska så många anställda som möjligt på landets myndigheter arbeta hemifrån med anledning av covid-19. Gränssättande för distansarbete i Försvarsmakten är fortsatt tillgången på säkra arbetsstationer, men fler kryptoenheter har nu anskaffats.

Josefine Owetz
Istockphotos
Försvarsmakten anskaffar 2 500 kryptoapparater, som tillsammans med Försvarsmaktens standarddatorer i bärbar version, möjliggör för hemarbete.

I december beslutade regeringen och Folkhälsomyndigheten om skärpta restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19. Regeringen uppdaterade i samband med detta också riktlinjerna för hemarbete på myndigheter. I beslutet som gick ut innan jul står det att statliga myndigheter omedelbart skulle vidta alla nödvändiga åtgärder för att så många som möjligt ska arbeta hemifrån. Under perioden 22 december till 24 januari skulle myndigheterna dessutom säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro var nödvändig för att kunna bedriva verksamhet befann sig på arbetsplatsen.

– All personal som inte oundgängligen behövs har skickats hem för att arbetat hemifrån eller vistas hemma. Det har vidtagits åtgärder och vi ser att väsentligt fler arbetar hemifrån än vad det var före jul, samtidigt som vi givetvis ser till att kunna lösa Försvarsmaktens kärnverksamhet och uppgifter, säger överste Peter Öberg på Ledningsstabens inriktningsavdelning.

Han är chef för den arbetsgrupp på Högkvarteret som är ansvarig för Försvarsmaktens aktiviteter som är kopplade till covid-19. 

Myndigheterna har också fått i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att fram till den 1 juli möjliggöra att så många medarbetare som möjligt kan arbeta hemifrån. Med anledning av detta fattade Försvarsmakten innan jul beslut om att anskaffa ännu fler kryptoapparater som gör att medarbetarna med sin vanliga bärbara dator kan hantera viss information som normalt inte är tillgänglig utanför arbetsplatsen.

Totalt rör det sig om närmare 2.500 kryptoenheter av typen FM AP-Krypto, som tillsammans med Försvarsmaktens standarddatorer i bärbar version, ger säkra kommunikationsmöjligheter.

– De nya kryptoenheterna levereras under januari och februari och kommer att delas ut enligt en fördelningslista. Det har också gjorts en del andra investeringar, som anskaffning av fler mobiltelefoner med krypto. En stor utmaning är att mycket av det vi hanterar omfattas av sekretess. Vi måste hålla en hög säkerhet i våra system. Med FM AP-Krypto kommer anställda att kunna arbeta och även komma åt bland annat interna dokument, Prio och Emilia hemifrån.  

Borde inte Försvarsmakten redan ha vidtagit fler åtgärder för att möjliggöra hemarbete vid det här laget? 

– Det är en avvägning mellan sekretess och flexibilitet att kunna välja arbetsplats. Det är en svår hantering och avvägning, som innebär vissa utmaningar. Sedan ska man komma ihåg att mycket av vårt arbete inte är ensamarbete. En stor andel av Försvarsmaktens medarbetare har inte heller möjlighet att arbeta från hemmet. Det gäller inte minst vid utbildningen av värnpliktiga och stående förband samt på våra fartyg och i våra ledningscentraler, säger Peter Öberg.

Omfattningen på hemarbete bland Försvarsmaktens anställda varierar utifrån verksamhetens krav och individens arbetsuppgifter, liksom tillgång på utrustning som arbetsstationer och säkra system. Möjligheterna till säkra videomöten och telefonkonferenser istället för fysiska möten är fortsatt begränsade.

– Vi har tittat på att öka andelen säkra videokonferenslösningar, men det ligger fortsatt under beredning. Det handlar om stora investeringar och volymer, samtidigt som säkerhetsproblem och utmaningarna kopplade till detta är fortsatt stora att hantera.

Försvarsmakten har utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer gett ut egna riktlinjer till medarbetarna. I början av februari kommer en ny order, berättar Peter Öberg. 

– Vi överser nu den tidigare FM-ordern med åtgärder med anledning av covid-19, och som har styrt vår verksamhet, med den kompletterande ordern som kom innan jul. Vi ska foga samman dessa i en ny order som tar sikte på hela 2021 och ersätter de tidigare versionerna.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet