Befäl polisanmälda för händelser vid värnpliktsutbildning

Ledningsregementet har polisanmält två händelser som inträffat under värnpliktsutbildningen. Ett av de misstänkta brotten utreds som tjänstefel och sexuellt ofredande. Det andra ärendet, tjänstefel och framkallande av fara för annan, har lagts ner i brist på bevis.

Det var i december som de värnpliktiga skickades hem efter att det framkommit att det fanns problem vidvärnpliktsutbildningen.

Det var i mitten av december som 470  värnpliktiga på Ledningsregementet i Enköping skickades hem med omedelbar verkan. Orsaken var att det framkommit att det fanns problem med olämpligt beteende och kränkningar inom värnpliktsutbildningen och inom andra enheter på förbandet.

Missförhållandena uppdagades i en enkät som gjordes under senhösten för att undersöka arbetsmiljön för de värnpliktiga. I djupintervjuerna som genomfördes framkom uppgifter från både värnpliktiga och befäl som förbandet bedömde som allvarliga. En utredning av händelser som skett på förbandet under hösten 2021 inleddes och i december polisanmälde förbandet två händelser där befäl hade varit inblandade, något som DN var först med att rapportera om.

– De händelser som vi fått beskrivna för oss är helt oacceptabla. I två av fallen är det händelser där vi bedömer att brott kan ha begåtts. Vi vill därför att polisen utreder detta vidare, sa överste Per Nilsson, ställföreträdande förbandschef i en artikel på Försvarsmaktens webbplats.

» De händelser som vi fått beskrivna för oss är helt oacceptabla. «

En förundersökning är inledd och brotten rubricerades initialt som tjänstefel och sexuellt ofredande.

– Ett ärende är fortfarande aktivt och utreds som tjänstefel och sexuellt ofredande. Inledningsvis var två personer misstänkta, men gällande en person har misstankarna om brott skrivits av. Den utredningen fortsätter genom ytterligare förhör, säger Jonas Eronen, poliskommissarie på polisregion Mitt till Officerstidningen i början av mars.

Han berättar att den andra utredningen, med brottsrubriceringen tjänstefel och framkallande av fara för annan, har lagts ner i brist på bevis.

Överste Johan Axelsson är förbandschef på Ledningsregementet:

– De anmälda befälen är fortfarande i tjänst. Det gäller även det befäl där utredningen fortfarande pågår, säger han.

På regementet har flera åtgärder vidtagits efter att larmen om missförhållanden på värnpliktsutbildningen framkom. Flera utbildningar har redan hållits och under året ska all personal utbildas i frågor som rör olämpligt beteende och tystnadskultur.

– Ett arbete har påbörjats vid förbandet för att komma till rätta med problemen. Vi har tagit fram ett åtgärdsprogram som följs upp var fjärde vecka. Nu jobbar vi på att bygga upp förtroendet och när det gjorts uppföljningar kan vi tydligt se att arbetet går i rätt riktning, säger Johan Axelsson.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Försvarets materielverk ska fördubbla sin omsättning under kommande år och hundratals tjänster ska tillsättas, däribland 160 militära befattningar. Men konkurrensen om officerskompetensen är hård och en dialog förs med Försvarsmakten om hur bemanningen ska lösas.

I dag är 60 YAM-befattningar på FMV vakanta. Samtidigt kan behovet av militär kompetens komma att öka ytterligare de närmaste åren.

Den pågående upprustningen ökar trycket på flera företag, organisationer och myndigheter, däribland Försvarets materielverk, FMV. Med regeringens inriktning ska myndigheten fördubbla sin omsättning under de kommande åren och antalet medarbetare ska öka med 680 årsarbetskrafter, vilket bedöms motsvara cirka 900 personer.

– Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. Vi kommer nog inte att nå riktigt ända fram, men väldigt nära. Sedan ska vi växa med ytterligare ungefär 600 personer de kommande fyra åren, säger Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör på FMV.

Av de planerade rekryteringarna behövs cirka 160 personer med militär kompetens på FMV, så kallade YAM-befattningar. YAM står för yrkesofficer vid annan myndighet och innebär att officerare lånas ut av Försvarsmakten till en civil myndighet under viss tid. Men tillgången på militär kompetens är begränsad och ännu har man inte lyckats bemanna upp alla YAM-rader.

» Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. «

– Vi har haft ett behov av 160 YAM-befattningar sedan jag började på FMV för ett drygt år sedan, men vi har inte lyckats bemanna fler än 100 av dem. Det är också möjligt att vi kommer att identifiera ytterligare behov av YAM-befattningar under kommande år, säger Ylva Navér. 

Det händer att officerare på eget initiativ ansöker till lediga tjänster på FMV, utanför YAM-systemet. Hur många personer det rör sig om finns inga siffror på, men diskussioner har inletts med Försvarsmakten om hur det ska hanteras.

– Vi ska inte välja bort någon därför att de kommer från Försvarsmakten utan bara ta hänsyn till vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten, och ibland är det en officer, säger Ylva Navér.

En växande personalstyrka kräver också utökade arbetsytor. FMV har förhyrt lokaler runt om i Stockholm utanför Tre vapen och våren 2024 ska en ny paviljong med 130 arbetsplatser vara inflyttningsklar på Värtavägen. Men FMV rekryterar inte bara till Stockholm utan också till verksamhetsorter ute i landet. Bland annat sker en omfattande tillväxt inom Test och evaluering, som i år ska utökas med dryg 100 befattningar. Test och evaluering har verksamhet i Vidsel, Härnösand, Linköping, Karlsborg/Skövde, Älvdalen, Enköping och Karlskrona.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

I november 2021 meddelade Försvarsmakten att det nya skyddsglasögonsystemet snart skulle komma. Detta efter att Försvarets materielverk upphandlat nya skyddsglasögon. Men de har sedan dess legat hos Försvarsmaktens centrallager.

– Det stämmer att vi har fått leverans av skyddsglasögon, men vi kunde inte bekräfta att de klarade laser. Det vore en allvarlig kvalitetsbrist ur ett säkerhetsperspektiv, därför har vi hållit kvar dem på centrallagret i väntan på att reda ut den här frågan, säger Försvarsmaktens logistikchef brigadgeneral Claes Isoz.

Nu är frågan utredd, testerna har visat att glasögonen klarar laser och leveranser kommer att ske till förbanden i närtid.

Det nya kroppsskyddet 23 D, som är specialanpassat för kvinnor, skulle ha levererats till förbanden innan midsommar i år.  

– Nu blev det inte så. Det beror på att vi även där haft utmaningar med den tekniska dokumentationen. Kroppsskydden är väldigt dyra och vi behövde tillse att verksamheten skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt när det gäller förvaring, underhåll och användning. Brukarutbildningen är planerad till vecka 40, sedan ska de direkt ut, säger Isoz. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

En 21-årig soldat omkom efter att ha blivit påkörd av en tankbil på Blekinge flygflottilj, F 17, den 17 augusti. Olyckan utreds nu som ett arbetsmiljöbrott.

Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att utreda olyckan på Blekinge flygflottilj där en 21-årig soldat omkom.

Enligt SVT nyheter kom larmet om olyckan inne på flygflottiljen i Ronneby vid elvatiden på förmiddagen. En soldat hade blivit påkörd och förts till sjukhus där han senare avled. Dagen efter olyckan hölls en presskonferens. Där framkom bland annat att den omkomne befunnit sig framför fordonet när olyckan skedde. 

– Det är med stor sorg och tungt hjärta vi bjudit in i dag. Det jag kan säga är att den förolyckade blev påkörd av en tankbil under ett rutinarbete inne på området. Trots omedelbara livräddande insatser gick hans liv inte att rädda, sa flottiljchef överste Anders Jönsson, enligt SVT nyheter.

Händelsen utreds nu som ett arbetsmiljöbrott. Förundersökningsledare är kammaråklagare Jan Olin vid Nationella åklagaravdelningen i Malmö. 

– Alla dödsolyckor i arbetet utreds som arbetsmiljöbrott och vi undersöker om den som är ansvarig för arbetsmiljön på något sätt har brustit i sina åtaganden. Om utredningen går hela vägen till åtal kan det ta ett till två år, men om så blir fallet kan jag inte svara på, säger Jan Olin till Officerstidningen. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post