Sök
Stäng denna sökruta.

Översyn av kalibervalet för nya eldhandvapen ska genomföras

En översyn av kalibervalet för Försvarsmaktens nya eldhandvapen ska genomföras. Arméchef Jonny Lindfors har nyligen beslutat att det behövs en samlad genomgång av kunskapsläget, bland annat med hänsyn till kaliberval som andra länder har gjort. Det framgår i ett nyhetsbrev från införandegruppen.

Josefine Owetz
Automatkarbin kaliber 5,56x45. Foto: Sako

Våren 2023 tecknade Försvarets materielverk, FMV, avtal med finska Sako om leverans av nya eldhandvapen till Försvarsmakten. Avtalet tecknades gemensamt med Finland och omfattar bland annat automatkarbin i kaliber 5,56 och 7,62 mm. Huvuddelen av Försvarsmaktens personal är tänkta att tilldelas vapen i kaliber 7,62, enligt tidigare beslut.

Det beslutsunderlag som ligger till grund för valet av kaliber härstammar från flera stora utredningar, bland annat vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och FMV. En sammanställning av utredningarna gjordes 2018 och det beslut som senare fattades för den nya eldhandvapenfamiljen byggde på dessa slutsatser, står det i ett nyhetsbrev från införandegruppen för eldhandvapen.

Mycket har hänt sedan dess. Omvärldsläget, svensk försvars- och säkerhetspolitik samt den tekniska utvecklingen har alla genomgått stora förändringar. De slutsatser som drogs 2018 behöver sättas i kontext 2024”, skriver överste Michael Carlén, chef för Fjärde brigaden och införandeledare för nya eldhandvapen i nyhetsbrevet den 31 januari. 

» Oaktat riktning och utfall kommer detta sedan utgöra underlag för att tydligare kunna förklara och beskriva slutsatser kopplat till Försvarsmaktens kaliberval eller om det krävs förändrade beslut «

Arméchef generalmajor Jonny Lindfors har därför fattat beslut om att det ska göras en samlad översyn kring kunskapsläget som inkluderar faktorer som tillkommit sedan 2018, bland annat kaliberval som gjorts i andra länder, skriver Michael Carlén.

Han fortsätter: ”Oaktat riktning och utfall kommer detta sedan utgöra underlag för att tydligare kunna förklara och beskriva slutsatser kopplat till Försvarsmaktens kaliberval eller om det krävs förändrade beslut”.

Han poängterar att detta arbete inte kommer att påverka val av leverantör eller nuvarande leveransplaner. Översynen av kalibervalet ska genomföras parallellt med införandet. 

Införandegruppen träffades den 28–29 januari på Arméstaben i Enköping för sitt andra möte. En annan nyhet från mötet är att den automatkarbin i kaliber 5,56 som tidigare benämnts ”självskyddsvapen 24” byter namn och från och med nu går under benämningen ”automatkarbin 24” eller AK 24. ”Bytet av namn skickar en tydlig signal kring avsikten med vapnets användning och ligger mer i linje med nuvarande benämningar på eldhandvapen”, skriver Carlén.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet