Sök
Stäng denna sökruta.

Försvarsmakten ska producera tjänste­kort i egen regi

Sedan sommaren 2020 har Försvarsmakten stått utan avtal för produktion av tjänstekort och övriga behörighetshandlingar. Från och med i vår kommer denna kapacitet att finnas inom myndigheten. Hanteringen av skyddsvärd information och att kunna trycka tjänstekort i alla beredskaps­nivåer är två anledningar till beslutet.

Josefine Owetz
Jimmy Croona/Försvarsmakten
Exempel ur "Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar."

Inom Försvarsmakten används tjänstekort och övriga behörighetshandlingar för att styrka innehavarens behörighet att fullgöra sina uppgifter. Det kan handla om att inneha skjutvapen i tjänsten eller att styrka sin identitet eller tjänsteställning för att få tillträde till objekt, lokaler och områden.

Sedan sommaren 2020 har Försvarsmakten inte haft något ramavtal för produktion av tjänstekort och övriga behörighetshandlingar. Tidigare har tillverkning och förvaltning skett av extern leverantör, men när dåvarande upphandling löpte ut påbörjades ett arbete för att utreda olika alternativ. 

Det formella inriktningsbeslut som innebar att Försvarsmakten ska tillverka och förvalta tjänstekort och övriga behörighetshandlingar i egen regi togs i våras. Därefter har en arbetsgrupp utrett och analyserat resurser, kostnader, säkerhetsskydd samt behov av infrastruktur.

Att det blir egen produktionskapacitet beror bland annat på att myndigheten vill minska risken för oönskad informationsspridning av försvarsmaktsanställdas personuppgifter och att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte ska exponeras utanför Försvarsmaktens lokaler, förklarar Anders Kylesten, chef för säkerhetsavdelningen på Produktionsledningens resursproduktionsenhet.

– Det som framkom kring Transportstyrelsen (När känslig information från Transportstyrelsen gjordes tillgänglig för icke säkerhetskontrollerad personal i utlandet, reds.anm) för några år sedan fick oss att tänka till. När vi skulle utreda frågan kring produktion av tjänstekort insåg vi snart att det är något som vi bör hålla inom Försvarsmakten. Det bygger på ett informationssäkerhetsperspektiv. Vi vill inte låta någon extern leverantör komma i kontakt med uppgifter om våra anställda, säger Anders Kylesten. 

» Vi vill inte låta någon extern leverantör komma i kontakt med uppgifter om våra anställda. «

En egen produktion innebär också att Försvarsmakten snabbare kan säkerställa sin försörjning av tjänstekort och övriga behörighetshandlingar genom kortare upphandlings- och säkerhetsskyddsprocesser, enligt Maritha Küller, Försvarsmaktens inköpschef och chef för den kommersiella avdelning på Produktionsledningens resursproduktionsenhet, som har haft i uppgift att leda arbetet.

– Genom att ha produktion i egen regi kommer vi att ha förmågan oberoende av skyddsnivå. Fördelen att inte använda extern leverantör är att vi får egen rådighet över systemet, informationen och produktionen oavsett beredskapsförhållanden, säger Maritha Küller. 

Under perioden från förra sommaren fram tills i dag har inte några behörighetshandlingar kunnat utfärdats till anställda inom myndigheten. Maritha Küller kan inte uttala sig kring hur stort behovet av nya tjänstekort kommer att vara när produktionen väl startar, men konstaterar att Försvarsmakten är en expanderande organisation i tillväxt. 

– Man kan anta att det är en kö för tjänstekort. Jag bedömer att kapaciteten vi har kommer att kunna hantera behovet relativt omgående. Det kommer inte att vara hindrande. Vi har satt upp en produktionskapacitet som kommer att kunna hantera tillväxt. Så i nuläget kommer vi att kunna producera det som behövs, säger Maritha Küller. 

kuller
Maritha Küller

Hur många av Försvarsmaktens anställda har inte ett giltigt tjänstekort i dag? Vad blir följderna rent konkret av detta? 

– Hur många det rör sig om kommer vi inte att svara på utifrån ett sekretessperspektiv. Följderna för de anställda blir att man följer lokal rutin hos respektive organisationsenhet. Min bild är att man använder andra identifikationshandlingar och har infört särskilda rutiner och procedurer. 

Produktionsutrustningen är beställd och arbetsgruppen tittar nu på alla rutiner kopplat till produktionen som planeras att starta i vår. 

– Just nu förbereder vi inför att vi ska ha en produktionsutrustning och tillhörande system på plats. När all utrustning är levererad ska den placeras i en lokal. Vi ser att vi kommer att ha allt på plats i februari och då också inleda en testperiod för att pröva helheten med produktionsutrustning och all kringutrustning. Om allt går som planerat kommer vi att trycka det första kortet officiellt den 31 mars, säger Maritha Küller.

FAKTA

Tjänstekort i Försvarsmakten 
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, är Försvarsmaktens kravställare avseende tjänstekort och övriga behörighetshandlingar. Det är Must som anger vilka tjänstekort och övriga behörighetshandlingar Försvarsmakten ska ha (tjänstekort, värnpliktskort, militärpoliskort) samt vilken information som ska finnas på Försvarsmaktens tjänstekort och övriga behörighetshandlingar. Varje myndighet som utfärdar tjänstekort har skyldighet att föra ett tjänstekortsregister i enlighet med förordning (1958:272) om tjänstekort.
Källa: Försvarsmakten.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet