Sök
Stäng denna sökruta.

Försvarsmakten överklagar PFAS-dom till Högsta domstolen

Den 9 april dömdes Försvarsmakten att betala skadestånd till Uppsala vatten för att ha förorenat en vattentäkt med giftig PFAS. Nu meddelar Försvarsmakten att domen kommer att överklagas till Högsta domstolen.

Linda Sundgren
Patrik C Österberg/TT
Skadeståndsdomen om PFAS-föroreningar kommer att överklagas. Försvarsmakten ska söka prövningstillstånd hos Högsta domstolen.

Den 9 april dömdes Försvarsmakten i mark- och miljööverdomstolen att betala 37 miljoner kronor i skadestånd till det kommunala bolaget Uppsala vatten och avfall AB för att ha förorenat en vattentäkt i Uppsala med giftig PFAS.

Föroreningen upptäcktes i samband med provtagningar 2012 och enligt domstolen kan utsläppen härledas till verksamheten vid Ärna flygfält på Upplands flygflottilj, F 16, där brandskum innehållande PFAS användes tidigare. Försvarsmakten är dock av en annan åsikt.

– Försvarsmakten finner domen förvånande. Mark- och miljööverdomstolen bygger sina slutsatser nästan uteslutande på Uppsala vattens bevisning och har inte gjort en ordentlig analys och värdering av Försvarsmaktens bevisning. Stora delar av Försvarsmaktens tekniska bevisning nämns överhuvudtaget inte i domen, säger generalmajor Stefan Sandborg, chef för Försvarsstabens stödenhet, i en artikel på Försvarsmaktens webbplats.

» Försvarsmakten finner domen förvånande. Mark- och miljööverdomstolen (...) har inte gjort en ordentlig analys och värdering av Försvarsmaktens bevisning «

Myndigheten kommer att söka prövningstillstånd i Högsta domstolen.  

– Försvarsmakten kan inte ta på sig ansvar för en förorening som myndigheten inte anser sig ha orsakat utan kommer att överklaga till högsta instans. Försvarsmakten gör i detta fall i stället gällande att den aktuella föroreningen i grundvattnet primärt kommer från andra verksamheter som bedrivits närmare Stadsträdgården eller från de många släckinsatser som har skett på och omkring Stadsträdgården, säger Stefan Sandborg vidare i artikeln.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet