Sök
Stäng denna sökruta.

Förberedelse inför uppsägning av GSS/K kollektivavtal pågår

Officersförbundet och Försvarsmakten påbörjade under våren förhandling av ett nytt kollektivavtal för GSS/K. Partnerna ser inte ut att nå målet, att komma överens om ett nytt avtal till hösten och därför förbereder Officersförbundet en uppsägning av avtalet i höst.

Cecilia Gustafsson
Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

– Jag upprepar det jag sagt tidigare – för Officersförbundet finns det inga incitament att ha kvar nuvarande avtal. Vi vill naturligtvis ha ett bättre kollektivavtal än lagen, men det är Försvarsmakten som måste komma med förslag som motiverar vår styrelse att skriva på ett nytt avtal och det ser inte ut att hända, säger Susanne Hultgren, förhandlingschef Officersförbundet.

Tillsammans inom OFR/S,P,O och med Saco-S förbereder förbundet en uppsägning av avtalet som har 12 månaders uppsägningstid.

– Vi har en arbetsgivare som använder avtalets möjligheter till kortare anställningar i för stor utsträckning. Vi vill att våra medlemmar ska ha tryggare anställning än sex månader eller ett år. Vi menar att en anställning som gruppbefäl, soldat och sjöman är som vilken annan anställning som helst och därför bör samma anställningsvillkor gälla det vill säga provanställning följt av tillsvidareanställning. Jag hoppas att Försvarsmakten hemställer hos regeringen att lagstiftningen ändras så att den möjliggör det, säger Lars Fresker förbundsordförande Officersförbundet.

»För Officersförbundet finns det inga incitament att ha kvar nuvarande avtal.«

Kollektivavtalet för gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten förhandlades fram 2010. Avtalet innebär bland annat att den första tidsbegränsade anställningen ska påbörjas med provanställning om sex månader och därefter övergå i en tidsbegränsad anställning. Den sammanlagda anställningstiden får uppgå till högst 12 år. Lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar kom 2012 och innebär att den tidsbegränsade anställning ska omfatta minst sex år och högst åtta år. Eftersom parterna kom överens om ett kollektivavtal är det avtalet, inte lagen som gäller just nu, men vid uppsägning börjar lagen att gälla.  

Vad händer med GSS/K om kollektivavtalet sägs upp?

–För de GSS/K som redan är anställda med det nuvarande avtalet som grund blir det ingen förändring under uppsägningstiden, utan de kommer fortsätta sina anställningar med de datum som överenskommits, men efter att det uppsagda avtalet slutat att gälla blir det minst sex år vid förlängning eller nyanställning. För de som kommer att anställas kommer lagen att gälla det vill säga att anställningen ska påbörjas med provanställning om sex månader och därefter övergå i en tidsbegränsad anställning om minst sex år och högst åtta år, säger Susanne Hultgren.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet