Flera frågor återstår att lösa ut kring pliktrådets verksamhet

Produktionsledningens utbildningsavdelning på Högkvarteret är Försvarsmaktens kontakt mot Pliktrådet och den avdelning som stödjer pliktrådet i uppbyggnadsfasen. Där är man medvetna om ledamöternas frustration, men menar samtidigt att situationen är väntad.

Pliktrådets ledamöter Malin Eidmann och Lisa Holmqvist vid ett besök på Norrbottens regemente.

Förordningen om medinflytande om totalförsvarspliktiga säger att Pliktrådet genom Försvarsmaktens försorg ska ha tillgång till kansli och kanslistöd. I november 2018 anställde Högkvarteret en projektledare vars uppdrag var att förbereda inför Pliktrådets bildande.

– Av olika anledningar kom den tjänsten på plats för sent. Vi har därför hela tiden varit medvetna om att det fanns vissa osäkerheter i samband med inrättande av Pliktrådet och det är förväntat att det uppstår en del problem att lösa ut, säger Peter Nilsson, ställföreträdande chef på Prod utb.

Redan innan Pliktrådets skrivelse till försvarsdepartementet har det upprättats en åtgärdsplan mellan rådet och Försvarsmakten. 

– Just nu arbetar vi med att lösa frågan med internetabonnemang och en särskild serverlösning. Men eftersom mycket av deras utrustning ligger utanför ordinarie rutin för inköp har vi varit tvungna att skapa nya avtal för anskaffning. Pliktrådet har inom ramen för sitt behov av oberoende och självständighet begärt utrustning och systemlösningar som inte finns i Försvarsmaktens ordinarie sortiment, vilket har lett till långa leveranstider, säger Peter Nilsson.

» Vi har hela tiden varit medvetna om att det fanns vissa osäkerheter i samband med inrättande av Pliktrådet och det är förväntat att det uppstår en del problem att lösa ut. «

Han förklarar att det fortfarande återstår flera frågor att hantera vad gäller formerna för Pliktrådets verksamhet, och att både Prod utb och Ledningsstabens juridiska avdelning är inkopplade för att reda ut detta. Det gäller bland annat hur vissa beskrivningar i förordningen ska tolkas och eventuella behov av förslag på författningsändringar.

– När man gjorde utredningen om medinflytande för totalförsvarspliktiga så skulle man ha önskat att man hade fördjupat vad det här får konsekvenser rent praktiskt och juridiskt. Nu ligger det på Försvarsmakten att reda ut allt det här och få klarhet i vad som gäller för de olika frågorna som rör Pliktrådet, säger han.

Pliktrådet menar att rådande situation hämmar deras möjligheter att företräda landets värnpliktiga, vad tänker du om det?

– Det är naturligtvis olyckligt och det är bara att beklaga att de uppfattar situationen som de gör. Det har gått ut en order till förbanden om att de ska vara beredda att ta emot rådets ledamöter på besöksresor, så dessa besök uppfattar jag är en verksamhet som fungerar. Avseende andra saker går det långsammare. Jag förstår deras frustration, de har hög ambition och vill komma igång, det är positivt, men har kanske inte erfarenhet hur lång tid det tar att bygga upp ny verksamhet, säger han och tillägger:

–  Man får ha förståelse för att saker tar tid när man startar upp en sådan här verksamhet igen, särskilt när behoven i flera fall är helt utanför Försvarsmaktens standardiserade utrustning, Jag hoppas att vi i närtid kan lösa de flesta av dessa problemen och att Pliktrådet kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Försvarets materielverk ska fördubbla sin omsättning under kommande år och hundratals tjänster ska tillsättas, däribland 160 militära befattningar. Men konkurrensen om officerskompetensen är hård och en dialog förs med Försvarsmakten om hur bemanningen ska lösas.
I dag är 60 YAM-befattningar på FMV vakanta. Samtidigt kan behovet av militär kompetens komma att öka ytterligare de närmaste åren.

Den pågående upprustningen ökar trycket på flera företag, organisationer och myndigheter, däribland Försvarets materielverk, FMV. Med regeringens inriktning ska myndigheten fördubbla sin omsättning under de kommande åren och antalet medarbetare ska öka med 680 årsarbetskrafter, vilket bedöms motsvara cirka 900 personer.

– Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. Vi kommer nog inte att nå riktigt ända fram, men väldigt nära. Sedan ska vi växa med ytterligare ungefär 600 personer de kommande fyra åren, säger Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör på FMV.

Av de planerade rekryteringarna behövs cirka 160 personer med militär kompetens på FMV, så kallade YAM-befattningar. YAM står för yrkesofficer vid annan myndighet och innebär att officerare lånas ut av Försvarsmakten till en civil myndighet under viss tid. Men tillgången på militär kompetens är begränsad och ännu har man inte lyckats bemanna upp alla YAM-rader.

» Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. «

– Vi har haft ett behov av 160 YAM-befattningar sedan jag började på FMV för ett drygt år sedan, men vi har inte lyckats bemanna fler än 100 av dem. Det är också möjligt att vi kommer att identifiera ytterligare behov av YAM-befattningar under kommande år, säger Ylva Navér. 

Det händer att officerare på eget initiativ ansöker till lediga tjänster på FMV, utanför YAM-systemet. Hur många personer det rör sig om finns inga siffror på, men diskussioner har inletts med Försvarsmakten om hur det ska hanteras.

– Vi ska inte välja bort någon därför att de kommer från Försvarsmakten utan bara ta hänsyn till vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten, och ibland är det en officer, säger Ylva Navér.

En växande personalstyrka kräver också utökade arbetsytor. FMV har förhyrt lokaler runt om i Stockholm utanför Tre vapen och våren 2024 ska en ny paviljong med 130 arbetsplatser vara inflyttningsklar på Värtavägen. Men FMV rekryterar inte bara till Stockholm utan också till verksamhetsorter ute i landet. Bland annat sker en omfattande tillväxt inom Test och evaluering, som i år ska utökas med dryg 100 befattningar. Test och evaluering har verksamhet i Vidsel, Härnösand, Linköping, Karlsborg/Skövde, Älvdalen, Enköping och Karlskrona.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
I november 2021 meddelade Försvarsmakten att det nya skyddsglasögonsystemet snart skulle komma. Detta efter att Försvarets materielverk upphandlat nya skyddsglasögon. Men de har sedan dess legat hos Försvarsmaktens centrallager.

– Det stämmer att vi har fått leverans av skyddsglasögon, men vi kunde inte bekräfta att de klarade laser. Det vore en allvarlig kvalitetsbrist ur ett säkerhetsperspektiv, därför har vi hållit kvar dem på centrallagret i väntan på att reda ut den här frågan, säger Försvarsmaktens logistikchef brigadgeneral Claes Isoz.

Nu är frågan utredd, testerna har visat att glasögonen klarar laser och leveranser kommer att ske till förbanden i närtid.

Det nya kroppsskyddet 23 D, som är specialanpassat för kvinnor, skulle ha levererats till förbanden innan midsommar i år.  

– Nu blev det inte så. Det beror på att vi även där haft utmaningar med den tekniska dokumentationen. Kroppsskydden är väldigt dyra och vi behövde tillse att verksamheten skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt när det gäller förvaring, underhåll och användning. Brukarutbildningen är planerad till vecka 40, sedan ska de direkt ut, säger Isoz. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
En 21-årig soldat omkom efter att ha blivit påkörd av en tankbil på Blekinge flygflottilj, F 17, den 17 augusti. Olyckan utreds nu som ett arbetsmiljöbrott.
Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att utreda olyckan på Blekinge flygflottilj där en 21-årig soldat omkom.

Enligt SVT nyheter kom larmet om olyckan inne på flygflottiljen i Ronneby vid elvatiden på förmiddagen. En soldat hade blivit påkörd och förts till sjukhus där han senare avled. Dagen efter olyckan hölls en presskonferens. Där framkom bland annat att den omkomne befunnit sig framför fordonet när olyckan skedde. 

– Det är med stor sorg och tungt hjärta vi bjudit in i dag. Det jag kan säga är att den förolyckade blev påkörd av en tankbil under ett rutinarbete inne på området. Trots omedelbara livräddande insatser gick hans liv inte att rädda, sa flottiljchef överste Anders Jönsson, enligt SVT nyheter.

Händelsen utreds nu som ett arbetsmiljöbrott. Förundersökningsledare är kammaråklagare Jan Olin vid Nationella åklagaravdelningen i Malmö. 

– Alla dödsolyckor i arbetet utreds som arbetsmiljöbrott och vi undersöker om den som är ansvarig för arbetsmiljön på något sätt har brustit i sina åtaganden. Om utredningen går hela vägen till åtal kan det ta ett till två år, men om så blir fallet kan jag inte svara på, säger Jan Olin till Officerstidningen. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post